Du skal logge ind for at skrive en note
Colourbox.com
Colourbox.com

Selv om du måske ikke kan forestille dig det, så er der en stor chance for, at du kommer til at arbejde med statistik, når du træder ud på arbejdsmarkedet - uanset hvilken stilling du får!

Du møder også statistik i mange af dine fag på eux - eksempelvis i samfundsfag og virksomhedsøkonomi.

Og hver eneste dag bliver du præsenteret for mere eller mindre rigtig statistik i medierne.

Du skal logge ind for at skrive en note

Eksperiment 1: Fedme

Notits: USA er verdens 'fedeste' land

Colourbox.com
Colourbox.com

60 % af USA's befolkning er overvægtige eller ligefrem fede. Det svarer til 100 millioner mennesker.

Den 'fedeste' stat er Mississippi, hvor hver 4. i gennemsnit er fed eller overvægtig. Fedme måles ofte ved brug af Body Mass Index, BMI, som beregnes med følgende formel:

\text{BMI} = \frac{\text{Vægt}}{\text{Højde}^2}

Når BMI > 30 er der tale om fedme eller svær fedme.

Du skal logge ind for at skrive en note

I den lille notits kan du læse om fedme i USA.

Spørgsmålet er nu, om teksten kan passe:

  1. I USA bor der ca. 310 mio. mennesker. Beregn antallet af overvægtige, hvis procentsatsen på 60 % passer, og vurdér om 100 mio. overvægtige er rigtigt?
  2. På kortet over USA kan du se BMI for de amerikanske stater i 2010. Passer notitsens information om, at cirka hver fjerde i Mississippi er overvægtig?
Du skal logge ind for at skrive en note

Fedme blandt voksne i USA i 2010

Procentandel af indbyggere i amerikanske stater med BMI større end 30.

Kilde: Centers for Disease Control and Prevention

Procentandel af indbyggere i amerikanske stater med BMI større end 30.

Kilde: Centers for Disease Control and Prevention
Du skal logge ind for at skrive en note

Løsning

  1. Beregning ser ud som følger: \frac {310 \cdot 60}{100} =186. Det kan derfor konkluderes, at her er der noget galt i artiklen.
  2. På kortet over USA kan du finde Mississippi blandt sydstaterne. Da alle disse stater er mørkerøde, har disse en andel af befolkningen på over 30 %, der er fede eller svært fede. Så her underdriver notitsen, idet den kun taler om en fjerdedel (25 %).
Du skal logge ind for at skrive en note

Emnet statistik handler om at kunne analysere, præsentere, tolke og anvende data på en hensigtsmæssig måde.

Du skal logge ind for at skrive en note

Eksempel 1: APV

Colourbox.com
Colourbox.com

APV er en forkortelse for ArbejdsPladsVurdering, og alle danske arbejdspladser skal udarbejde en APV-rapport minimum hvert 3. år. Rapporten skal indeholde:

Du skal logge ind for at skrive en note

APV - arbejdspladsvurdering

  1. En kortlægning af arbejdsmiljøforholdene.
  2. En vurdering eller analyse af problemer med arbejdsmiljøet.
  3. En handlingsplan for et bedre arbejdsmiljø.
  4. En opfølgningsplan.
  5. En kortlægning af sygefravær set i forhold til arbejdsmiljø.
Du skal logge ind for at skrive en note

Mange arbejdspladser vælger at kortlægge arbejdsmiljøforholdene ved at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne.

Selv om det måske ikke er dig, der skal udarbejde spørgeskemaet, er der en stor chance for, at du vil blive involveret i at udarbejde handlingsplan og opfølgningsplan på baggrund af undersøgelsens resultater.

Du skal altså kunne tolke og anvende resultaterne af undersøgelsen.

Du skal logge ind for at skrive en note

APV-rapporten er i princippet det eneste tilfælde, hvor arbejdspladser lovmæssigt kan føle sig tvunget til at gennemføre en undersøgelse, men alligevel udfører de fleste såvel offentlige som private virksomheder mange andre undersøgelser.

Du skal logge ind for at skrive en note

Eksempel 2: Kundetilfredshedsundersøgelse

© Kilde: www.epsi-denmark.org
© Kilde: www.epsi-denmark.org

Mange større virksomheder gennemfører hvert år en kundetilfredshedsundersøgelse, og bankerne er ingen undtagelse.

Bankerne gennemfører endda deres undersøgelser efter samme model (Epsi-modellen). Derfor kan de sammenligne deres resultater, som du kan se i diagrammet.

Bemærk i øvrigt y-aksen. Den er manipuleret, således at den begynder ved 55 og slutter ved 80. Læs mere herom i Eksperiment 2 om aksernes betydning.

Du skal logge ind for at skrive en note
Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761680877. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018