Du skal logge ind for at skrive en note

På de følgende sider finder du projekter, hvor du skal bruge mere tid end ved de almindelige øvelser her i plus eux merkantil.

Projekterne er delt op i to hovedgrupper:

  • Kendt problemformulering
  • Uden problemformulering

Umiddelbart er projekterne uden problemformulering korte. Men hvis du først kommer i gang med disse projekter, vil du kunne vælge at fylde rigtig meget på projekterne.

Det er en god idé først at prøve sig af med projekterne med kendt problemformulering.

Du skal logge ind for at skrive en note

Generelt for projekterne

Der er vigtigt, at besvarelsen indeholder dette:

  • En redegørelse for fremgangsmetoder
  • Dokumentation for et passende antal mellemregninger og/eller en matematisk forklaring på brugen af IT.
  • For grafer og tabeller skal der være en tydelig sammenhæng mellem tekst og illustration.

Men du skal aftale med din underviser, hvilket eller hvilke projekter du skal arbejde med. Desuden skal I aftale processen - både mht. tid, vejledning, det endelige produkt og evaluering.

Ofte vil I skulle arbejde i grupper. Men inden i fordeler arbejdet, så brug mindst 30 min. på disse punkter:

  • Hvad handler projektet egentlig om?
  • Opstil nogle hjælpespørgsmål.
  • Hvilke delemner skal I have fat i?
  • Aftal, hvem der gør hvad.
  • Aftal, hvornår hver enkelt skal være færdig med sin andel.

Brug tid på kvalitetstjek, herunder korrekturlæsning. Få jeres besvarelse til at fremstå som om, der kun var én forfatter. Hvorfor smide en karakter på, at projektet ikke hænger sammen, når I nu har brugt så meget tid.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761680877. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018