Du skal logge ind for at skrive en note

plus 1 eux merkantil er udarbejdet til matematik på eux merkantil - niveau C.

Du skal logge ind for at skrive en note

Det får du adgang til

  • CAS-værktøj
  • 25 interaktiviteter
  • 170 øvelser
  • 45 eksperimenter
  • 50 beviser
  • 30 videoer
Du skal logge ind for at skrive en note

Forfattere

  • Jane Thrane
  • Rikke Haastrup
  • Sven-Erik Halling
  • Jens Kjærgaard
Du skal logge ind for at skrive en note

Om plus 1 eux merkantil

1. udgave

ISBN: 978-87-616-8087-7

© Forfatterne og Systime A/S, første udgivelsesår 2015.

Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med forlaget.

Fotos

Hvor intet andet fremgår, er forlaget Systime og forfatteren indehaver af rettigheder til fotos.

Adgang og sikkerhed

Læs om adgang og sikkerhed under de tekniske specifikationer på systime.dk.

Forbehold

For nogle bidrags vedkommende har det været umuligt at finde frem til rettighedshaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761680877. Copyright forfatterne og Systime A/S 2017